FAQ – najczęściej zadawane pytania

Głównym powodem zaniechania badania rtg jest ciąża pacjentki. Nasza pracownia nie wykonuje badań u kobiet w ciąży.

Zdjęcie pantomograficzne (panorama) jest zdjęciem przeglądowym. Taki typ zdjęcia jest najbardziej wskazany na samym początku leczenia zarówno zachowawczego, protetycznego, chirurgicznego i ortodontycznego.
Zdjęcie punktowe zęba jest natomiast badaniem bardziej dokładnym i zdecydowanie lepszym w trakcie leczenia.

Tak często jak jest to konieczne i niezbędne dla poprawnego leczenia. Nasza pracownia wyposażona jest w aparaty z generatorami wysokiej częstotliwości, dzięki czemu dawka jest dodatkowo pomniejszona o 30% co eliminuje promieniowanie miękkie, nieprzydatne diagnostycznie.

I tak i nie. Na zdjęcia wewnętrzustne czyli zębowe nie jest wymagane skierowanie. Natomiast na zdjęcia zewnątrzustne czyli pantomograficzne, cefalometryczne, zatoki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, skierowanie od lekarza z jego podpisem, pieczątką i celem badania jest niezbędne.

Współpracujemy z wieloma, zarówno prywatnymi jak i publicznymi praktykami lekarskimi, które mają kontrakty z NFZ. Działamy jako podwykonawcy – świadczeniodawcy.
O szczegóły zapytaj swojego lekarza prowadzącego. Pamiętać jednak proszę, iż nie każde leczenie stomatologiczne jak również badanie rentgenowskie, kwalifikują się do refundacji przez NFZ.

Przed wykonaniem zdjęć zewnątrz ustnych (pantomograf, cefalometria, stawy skroniowo-żuchwowe, zatoki, tomograf 3D) należy zdjąć wszelkie ozdoby głowy i szyi tj. kolczyki, spinki, łańcuszki, okulary itp., oraz wyjąć z ust posiadane uzupełnienia protetyczne – protezy. Aby wykonać zdjęcie wewnątrzustne (zęba, zgryzowe) należy wyjąć z ust uzupełnienia protetyczne – protezy (uwaga -dotyczy to tylko tego konkretnego łuku zębowego).