Gdańsk Wrzeszcz, ul. Dmowskiego 3 +48 58 345 29 66 Mariusz Filar

Rodzaj badania rtg (2D)

Wynik:

KLISZA 

lub 

DVD 

Wynik:

KLISZA

+

DVD

Zdjęcie zęba  – wywoływane chemicznie 35 zł klisza
Zdjęcie zęba cyfrowe 35 zł 45 zł
Zdjęcie pantomograficzne 75 zł 85 zł
Zdjęcie cefalometryczne (boczne, AP, PA, osiowe) 75 zł 85 zł
Zdjęcie zatok 45 zł 55 zł
Zdjęcie stawów skroniowo – żuchwowych 80 zł 90 zł
Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe 35 zł 45 zł
Zdjęcie zgryzowe 35 zł 45 zł
Zdjęcie boczne odcinka szyjnego kręgosłupa 70 zł 80 zł
Zdjęcie czynnościowe boczne (w zgięciu i odchyleniu) odcinka szyjnego kręgosłupa 110 zł 120 zł
Zdjęcie obrotnika / ząb obrotniaka przez otwarte usta / 55 zł 65 zł

 

Kopia badania rtg / na kliszy lub na DVD / – 10 zł.

Kopia badania rtg na PENDRIVE – 20zł

Opis radiologiczny badania rtg – 20 zł.

Odbiór opisu – na maila w ciągu 48h. 

 

Tomograf komputerowy CBCT (3D; TK)

Wynik badania:  DVD

szczęki lub żuchwy (obszar 15 cm × 5 cm lub obszar 15 cm x 8 cm) 250 zł
szczęki i żuchwy (obszar 15 cm × 8 cm) 450 zł
zęba (obszar 5 cm × 5 cm lub obszar 5cm x 8cm) 150 zł
zatok szczekowych (obszar 15cm x 8cm ) 250 zł
stawu skroniowo-żuchwowego P lub L w zwarciu lub rozwarciu ( obszar 5cm x 8 cm ) 150 zł
stawów skroniowo-żuchwowych parami – w zwarciu i rozwarciu ( 4 obszary 5cm x 8cm ) 450 zł
stawów skroniowo-żuchwowych parami – w zwarciu lub rozwarciu (2 obszary 5cm x 8cm ) 300 zł

 

Kopia badania CBCT na DVD – 10 zł.

Kopia badania CBCT na PENDRIVE – 20zł

Opis radiologiczny badania CBCT – 80 zł. Opracowanie graficzne badania CBCT – 20zł.

Odbiór opisu i opracowania – na maila w ciągu 48h.

 

Przyjmujemy płatności gotówką i kartą.