Gdańsk Wrzeszcz, ul. Dmowskiego 3 +48 58 345 29 66 Mariusz Filar

Aby uzyskać kopię badania rtg należy wysłać poniższy formularz.

Każdy pacjent, który wykonał u nas cyfrowe badanie rtg ma nadany przez nas, indywidualny nr ID. Nr ten jest widoczny na badaniu obok nazwiska. Proszę wprowadzić ten nr, dane osobowe, jakie zdjęcie mamy przesłać (np. pantomograficzne), adres email oraz  hasło. Po wypełnieniu wszystkich pól, proszę kliknąć „Wyślij”.
Jeżeli wszystkie podane dane będą spójne z naszą bazą danych, w ciągu 24 godzin roboczych na podany w formularzu adres email zostanie przesłane w formacie jpg, wskazane badanie rtg.

Administratorem danych osobowych jest Profim z siedzibą w Gdańsku 80-243, ul. Dmowskiego 3.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu umożliwienia przesłania kopii Twojego badania rtg.
Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wysłania kopii rtg , a po tym czasie zostaną niezwłocznie usunięte.  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby udostępnić pacjentowi kopię jego wyniku badań.